yapım aşamasında / underconstruction

Sağlıklı, doğal, yerine ait yapı tasarım ve uygulama sistemleri

In situ, healthy and natural building design and implementation systems

Kadıovacık Biohouse

Kadıovacık Biohouse was designed in accordance with the principles of building biology and ecology to set an example of building and construction that respects both people and the environment. The architectural design of Biohouse aims at maximum energy savings. Thanks to the form and orientation of the building, the different exterior solutions that provide heat storage and insulation according to the location of the façades, and the window openings and roof applications, the building was designed to keep itself cool in the summer and maintain the heat inside with minimal artificial climate control in the winter. 

Kadıovacık Biyoevi

Kadıovacık Biyoevi, insana ve çevreye saygılı yapılaşmanın örneğini oluşturmak üzere yapı biyolojisi ve ekolojisi ilkelerince projelendirildi. Mimari tasarımı azami ölçüde enerji tasarrufunu hedefliyor. Yapının form ve yönelimi, cephelerinin konumuna göre ısı depolama ve yalıtımını sağlayan farklı dış cephe çözümleri, pencere açıklıkları ve çatı uygulamaları sayesinde bina, yazın kendini serin tutmak ve kışın da asgari yapay iklimlendirme ile içerdeki ısıyı korumak üzere tasarlandı.